1. (GB50300-2013)《建筑工程施工质量验收统一标准》升级通知

    2014-7-25 18:10:59      点击:

     

    尊敬的新达资料软件使用用户:

             现使用新达资料软件的用户请注意了,江西省土建与安装工程资料管理软件《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)配套表格已全面升级,请有需要的用户及时更新。

     

    谢谢!             
          云顶娱乐_云顶娱乐登录_云顶娱乐场手机登录 2014.7.25